ET of EvapoTranspiratie

Als het regent, sneeuwt of hagelt, valt er water op de grond. Dit water zakt voor een deel in de bodem weg, wordt voor een deel door planten gebruikt om te groeien en verdampt weer voor een deel in de lucht.
Die verdamping, van vocht uit de grond, is afhankelijk van de relatieve vochtigheidsgraad van de lucht, de UV index, de Solar Radiation, de temperatuur en de windsnelheid. Door deze eenheden met elkaar te combineren, kun je globaal berekenen hoeveel water er weer verdampt. Deze "berekende waarneming" wordt de EvapoTranspiratie genoemd en wordt uitgedrukt in mm. Het is dus eigenlijk de omgekeerde eenheid van neerslag

Als je ook bijhoudt hoeveel water er gevallen is, kun je opnieuw "globaal" berekenen of de hoeveelheid water in de grond over een bepaalde periode is toegenomen of juist afgenomen. 

Wat kun je met deze waarneming?
Eerlijk gezegd niet zoveel, want voor de toepassing in ons tuintje moet je met meer dingen rekening houden. Denk bijvoorbeeld aan de bodemgesteldheid. (Bijvoorbeeld vette klei versus zandgrond, of de diepte van het grondwater en drainage) Denk ook eens aan het soort planten dat op de grond groeit. (Denk hierbij aan kale, pas gefreesde grond op een volkstuin, versus een aardappelveld.) Zelfs al weet je welk soort gewas er op een veld staat, dan moet je ook nog rekening houden met de groeifase van dat gewas. Ook zou je rekening moeten houden met schaduw (van huizen, van bomen). 

Een ander probleem is, wanneer begin je te meten. Begin je op 1 januari tot de dag van vandaag, dan zegt dit weinig. Je ziet in je berekening dat de teller bijvoorbeeld op 0 mm staat (evenveel verdamping als neerslag), maar je weet niet dat er drie weken geleden grote droogte was. Je zou dus eigenlijk de ET telkens moeten berekenen over de groeifase van gewassen (apart)
Profesionele tuindersbedrijven hebben hiervoor hele databanken in gebruik, met allemaal kengetallen, om de ET verder te kunnen verfijnen en berekenen, met als doel de groei van gewassen zo veel mogelijk te bevorderen.  Daarnaast geldt dat een teveel aan beregening (irrigatie) duur is en zelfs schadelijk kan zijn voor de groei en/of de ontwikkeling het gewas.

Of de tuin, bij u thuis, dus gespoten moet worden kunt u alleen zelf beoordelen. Uw eigen waarneming en gevoel voor uw (volks)tuin speelt hierbij uiteraard een grote rol. Als extra hulpmiddeltje en/of ter ondersteuning van uw onderbuikgevoel biedt www.wolderwijdweer.nl
u de ET.

Tot slot hier een overzicht van de Evapo Transpiratie zoals die door Wolderwijdweer voor de regio Harderwijk berekend wordt.


Evapo Transpiratie over de afgelopen drie dagen volgens Wolderwijdweer